Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


1. kursusgang

Mandag den 2. Februar 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

Bemærk, at vi i dag ikke følger standardskemaet for en kursusgang.

12:30-13:15
Repetition i G5-112. Jeg repeterer afsnittene 6.1, 6.2, og dele af 6.3 i Wade, vedrørende uendelige rækker. Disse afsnit blev gennemgået i PE kurset i matematik 1.
13:15-15:15
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:15-16:15
Forelæsning i G5-112. Besvarelse af spørgsmål vedrørende uendelige rækker. Gennemgang af afsnit 7.1 i Wade. Emnet er uniform konvergens. Det meste af materialet er velkendt fra efterårets kurser og projekt.

Opgaver

Repetitionsopgaver
Wade 6.1.2, 6.1.5c, 6.2.1, 6.2.2.
Opgaver
Wade 6.1.4, 6.1.5 (resten), 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7.

Kommentar

Start med kort at repetere løsning af opgaverne fra PE kurset i efteråret. Løs derefter de nye opgaver.

Opdateret 24. jaunar 2004 af Arne Jensen.