Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


3. kursusgang

Onsdag den 11. Februar 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg repeterer Weierstrass M-test, rodkriteriet og kvotientkriteriet. Derefter regner jeg opgaveeksempler.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Jeg starter på teorien for potensrækker, efter Wade afsnit 7.3.

Opgaver

Wade Chapter 7
7.2.1 a og b, 7.2.2 (gennemgået i forelæsningen 4.2.), 7.2.4, 7.2.5.
Rækker med komplekse led
Fra opgavelisten fra 2. kursusgang (her) opgaverne 4. og 5.

Kommentar

Kursusmaterialer er blevet opdateret. Jeg har lagt et notesæt om Taylors formel fra kurset Computerstøttet Beregning, forår 2003.

Opdateret 5. februar 2004 af Arne Jensen.