Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


5. kursusgang

Fredag den 20. Februar 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg giver en oversigt over resultaterne vedrørende potensrækker. Derefter regner jeg opgaveeksempler.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Jeg repeterer differentiabilitet, partielle afledede, og total afledet, for funktioner af flere variable, efter Wade 11.1 og 11.2.

Opgaver

Wade Chapter 7
7.3.1 b, 7.3.2 a, b, 7.4.4, 7.3.1 a, c, 7.3.6
Restopgaver
Regn eventuelle resterende opgaver fra tidligere kursusgange.

Kommentar

Efter ønske er opgaverne nu angivet i en prioriteret rækkefølge, for at man skal nå igennem de forskellige opgavetyper.

Opdateret 19. februar 2004 af Arne Jensen.