Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


7. kursusgang

Onsdag den 17. marts 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112. Jeg repeterer resultater vedrørende differentiation af funktioner af flere variable. Derefter regner jeg opgaveeksempler.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112. Jeg starter gennemgangen af invers funktionssætningen, efter Wade afsnit 11.5. Bemærk, at det er relativt svært stof.

Opgaver

Gamle eksamensopgaver
Opgave 3 fra Eksamen, 6. juni 2002. Opgavesættene ligger under Kursusmaterialer.
Fra Wade afsnit 11.3
Opgave 1 b) og c).
Fra Wade afsnit 11.3
Opgave 2.
Fra noterne A short Introduction to Complex Analysis
Opgaverne 2.1.4 a), b) og c), samt opgave 2.1.5.
Fra Wade afsnit 11.3
Opgave 3.

Kommentar

Opgaverne skal regnes i den angivne rækkefølge.

Opdateret 15. marts 2004 af Lasse Borup.