Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


8. kursusgang

Fredag den 19. Marts 2004,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg repeterer hjælpesætningerne til invers funktionssætningen. Spørgsmål og kommentarer er meget velkomne.
13:00-14:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
14:45-16:15
Forelæsning i G5-112. Jeg gennemgår invers funktionssætningen, efter Wade afsnit 11.5.

Opgaver

Fra Wade afsnit 11.3
Opgave 9 og opgave 10 a) og b).
Fra Wade afsnit 11.4
Opgave 1, opgave 2 og opgave 5.
Fra Wade afsnit 11.3
Opgave 10 c).

Kommentar

Opgaverne skal regnes i den angivne rækkefølge.

Hint til opgave 9: Indfør en funktion g : I -> R2, givet ved g(x) = (x,f(x)).


Opdateret 18. marts 2004 af Lasse Borup.