Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


12. kursusgang

Onsdag den 7. april 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112. Jeg repeterer basale egenskaber ved holomorfe og analytiske funktioner efter afsnit 2 (side 1-8) i AJ.1 Gennemgangen suppleres med eksempler.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112 efter side 8-13 i AJ. Jeg afslutter først beviset for sætning 2.9. Derefter skal vi se på kurveintegralet for komplekse funktioner.

Opgaver

Fra AJ
Opgave 2.1.4 a),b) og c), samt opgaverne 2.1.1, 2.1.3 og 2.1.5. Hvis I har tid og lyst kan I også se på opgaverne 2.1.7 og 2.1.9.

Kommentar

1Jeg vil for eftertiden bruge forkortelsen AJ for Arnes notesæt A short Introduction to Complex Analysis.

Opdateret 5. april 2004 af Lasse Borup.