Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


15. kursusgang

Mandag den 26. april 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112. Jeg repeterer Cauchy's integralsætning og nogle af dens implikationer efter afsnit 4 og 5 i AJ (side 17-21m). Gennemgangen suppleres med eksempler.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112 efter side 21-24 i AJ. Jeg viser først en generaliseret version af Cauchy's integralformel. Dernæst vil vi se på en vigtig klasse af komplekse funktioner kaldet hele funktioner. Til sidst vil vi studere nulpunkter for holomorfe funktioner.

Opgaver

Læs note om dekomponering i stambrøker
Regn opgave i note.
Fra afsnit 4 i AJ
Opgave 1 og opgave 2.
Fra afsnit 5 i AJ
Opgave 5.
Gamle opgaver
Opgaverne fra sidste gang findes her.

Opdateret 25. april 2004 af Lasse Borup.