Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


16. kursusgang

Onsdag den 28. april 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112. Jeg repeterer den generaliserede version af Cauchy's integralformel samt dens implikationer for hele funktioner efter afsnit 5 i AJ (side 21-22). Dernæst ser vi lidt på klassifikation af nulpunkter for holomorfe funktioner i afsnit 6 (side 23-24). Gennemgangen suppleres med eksempler.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112 efter side 25-27 i AJ. Vi ser først på klassifikation af singulariteter for komplekse funktioner. Dernæst skal vi se på meromorfe funktioner.

Opgaver

Fra afsnit 5 i AJ
Opgave 1 og opgave 2.
Fra afsnit 4 i AJ
Opgave 2 (hvis ikke I regnede den sidste gang)
Fra afsnit 6 i AJ
Opgave 1 og opgave 2.
Hvis der er tid; regn opgave 5 i afsnit 5.

Opdateret 26. april 2004 af Lasse Borup.