Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


17. kursusgang

Mandag den 3. maj 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112. Jeg repeterer de forskellige typer af isolerede singulariteter (hævelig singularitet, pol og væsentlig singularitet) for en kompleks funktion efter afsnit 6 i AJ (side 25-27). Dernæst skal vi se på hvordan man i praksis finder ordenen af en pol ved at studere konkrete eksempler på meromorfe funktioner.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Opgaverne findes her.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112 efter side 27-30 i AJ. Vi infører residuet for en meromorf funktion og ser på dets anvendelse ved integration af meromorfe funktioner. Til sidst bevises en af kursets hovedsætninger: Cauchy's residue sætning.

Opdateret 30. april 2004 af Lasse Borup.