Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


18. kursusgang

Onsdag den 5. maj 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112 efter side 27-30 i AJ. Jeg repeterer først Cauchy's residue sætning. Derefter ser vi på nogle konkrete anvendelser af sætningen.
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112 efter side 30-34m i AJ. Jeg færdiggør først beviset for Cauchy's residue sætning. Derefter vil vi se på metoder til udregning af residuet for en pol. Til slut vil jeg anvende residue sætning på visse typer reelle integraler.

Opgaver

Fra opgavelisten til 17. kursusgang.
Opgave 2 og opgave 3. Opgaverne findes her.
Opgave A:
Udregn residuet for polerne for funktionerne givet i opgave1 b), g) og d) fra opgavelisten til 17. kursusgang. Udregningerne kan foretages på baggrund af oplysningerne i noten dekomponering i stambrøker.
Fra opgavelisten til 17. kursusgang.
Opgave 4.

Opdateret 3. maj 2004 af Lasse Borup.