Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


20. kursusgang

Onsdag den 12. maj 2004,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Repetition i G5-112 efter side 33-36 i AJ. Jeg repeterer anvendelserne af residue sætningen på Riemann integraler. Gennemgangen suppleres med eksempler. Derefter vil vi kort repetere begrebet uniform konvergens som blev gennemgået helt tilbage i februar!
08:45-10:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Opgaveregning (eventuelt fortsat i grupperne)

Opgaver

Fra afsnit 8 i AJ
Opgave 1, opgave 3 og opgave 4.
Opgave A. Vis at ∫0 (1 + a² - 2a cos(t))-1 dt = 2π ⁄ (1-a²), hvis 0 < a < 1.
Fra afsnit 8 i AJ
Opgave 2.
Gamle eksamensopgaver
Opgave 4 fra vilkårlig sæt. Opgavesættene ligger under Kursusmaterialer.

Kommentar

Pensumlisten for kurset er nu online.

Der er også blevet lagt et par tabeller og lignende ind under Kursusmaterialer.


Opdateret 10. maj 2004 af Lasse Borup.