Matematik 2 - Forår 2004

Reelle og Komplekse Funktioner


Kursusmateriale

På denne side vil der løbende blive lagt materiale til de enkelte kursusgange, i det omfang der er noget.

Gamle eksamensopgaver

I det tidligere analysekursus på Matematik 2 var der også skriftlig eksamen. Det var med et andet pensum end nu, så der er kun en del af de gamle eksamensopgaver, der er relevante for dette kursus. Det drejer sig om opgaver vedrørende konvergens af funktionsfølger, implicit funktionssætningen, og den komplekse analyse. Alligevel har vi valgt at lægge de hele sæt ind her, for at man også kan danne sig et indtryk af omfanget af den skriftlige eksamen.

Supplerende kursusmateriale

  1. Noter vedrørende Taylors formel. Som supplement til Wades gennemgang af Taylors formel er her et notesæt fra kurset Computerstøttet beregning vedrørende Taylors formel, med restled på integralform.
  2. Note vedrørende dekomponering af rationale funktioner i stambrøker findes her.
  3. Liste af potensrækker.
  4. Liste af holomorfe funktioner.
  5. En kronlogisk tabel over personer der har været med til at udvikle den komplekse funktionsteori findes her.
  6. Ansigter af fire af de store mænd indenfor kompleks funktionsteori findes her.
 

Opdateret 10. maj 2004 af Lasse Borup.