Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


Introduktion

Undervisningsmaterialer

Undervisningsmaterialer er opdateret, med Maple Worksheets fra mandag den 12. december.
 

Matematisk regne- og fremlæggelsesteknik 1

Oplysninger om denne frie studieaktivitet kan findes her.

Eksamen

Oplysninger om eksamen og link til pensumliste findes her.

Re-Eksamen

Oplysninger om re-eksamen og link til pensumliste findes her.

Kursusplan for efterårssemestret 2005

Uge Dato Kursusgang Emner
36 5/9   1  Trigonometriske funktioner og deres inverse
8/9   2  Polære koordinater
37 12/9   3  Taylors formel
15/9   4  Kurver og bevægelse i rummet
38 19/9   5  Buelængde og krumning
22/9   6  Introduktion til funktioner af flere variable
41 11/10   7  Prøveopgave A og partielle afledede
13/10   8  Minimum og maximum for funktioner af to variable
42 20/10   9  Lineær approksimation
43 24/10   10  Kædereglen for funktioner af flere variable
44 31/10   11  Retningsafledet og gradientvektor
1/11   12  Prøveopgave B
3/11   13  Integration af funktioner af to variable
45 7/11   14  Integration af funktioner af to variable fortsat
8/11   15  Prøveopgave B fortsat
10/11   16  Dobbeltintegraler i polære koordinater
46 14/11   17  Anvendelser af dobbeltintegraler
15/11   18  Prøveopgave B, Del IV
17/11   19  Komplekse tal
48 28/11   20  Polynomier og deres rødder
1/12   21  Den komplekse eksponentialfunktion. Differentialligninger
49 5/12   22  Anden ordens differentialligninger I
8/12   23  Anden ordens differentialligninger II
50 12/12   24  Prøveopgave C
13/12   25   Prøveopgave C. Afslutning af kurset. Introduktion til MR1

Planen vil løbende blive opdateret!

Ugeplan

Tid Mandag Torsdag
8.15 - 8.50       Repetition 
8.50-10.50       Opgaveregning og teoretiske øvelser 
10.50-12.00       Forelæsning 
12.30-13.05    Repetition  
13.05-15.05    Opgaveregning og teoretiske øvelser  
15.05-16.15    Forelæsning  
 

Disse sider vedligeholdes af Arne Jensen.
Opdateret 6. januar 2006 af Arne Jensen.