Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3

Introduktion

Beskrivelse af matematikkurserne på basisuddannelsen

Matematik på det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår består af to kurser, Matematik 1A og Matematik 2A.

Matematik 1A gennemføres i efterårssemesteret og har et omfang på 25 lektioner, mens Matematik 2A, som finder sted i forårssemesteret, er på 15 lektioner. Både Matematik 1A og Matematik 2A afsluttes med en mundtlig eksamen. Denne eksamen er baseret på et antal opgaver, som er løst i grupperne i løbet af semesteret. En mere detaljeret beskrivelse af eksamensformen vil blive givet senere.

Matematik 1A vil blive afviklet med sædvanligvis to lektioner om ugen mandag eftermiddag, kl. 12.30 - 16.15, og  torsdag formiddag, kl. 8.15 - 12.00. Alle forlæsninger vil foregå i Auditorium 3. Hver lektion begynder med cirka en halv times opsamling og repetition af stof fra den tidligere kursusgang. Derudover er der en introduktion til dagens arbejde i grupperne, som vil omfatte både opgaveregning og gennemgang af teori ved tavlen.

Efter den indledende opsamling og repetition arbejdes der i grupperummene i cirka to timer.  I løbet af denne periode vil hver gruppe et antal gange få besøg af læreren og/eller hjælpelærere, der vil være tilknyttet kurset. Efter opgaveregningen er der en forelæsning på to gange 35 minutter (inkl. en kort pause), hvor ny teori gennemgås.

Dog vil første kursusgang begynde med en opsamling og repetition af emner fra trigonometrien, hvorefter der er opgaveregning indenfor dette område.

Kursusstart

Første lektion foregår mandag den 5. september 2005, kl.12.30 i Auditorium 3.

Læseplan for efterårssemestret

En oversigt over kursets indhold vil senere komme her.

Information om matematikkurset

Al skriftlig information vedrørende matematikkurset vil blive meddelt over WWW på følgende webadresse: http://www.math.auc.dk/~matarne/mat1a.

Lærer

Undervisningen for Hold 3 varetages af Arne Jensen fra Institut for Matematiske Fag. Al information vil ligge på ovenstående webadresse.
Skrevet den 30. august 2005 af Arne Jensen