SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


1. kursusgang

Mandag, den 5. september 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

Bemærk tiderne.
12:30-13:30
Forelæsning i Auditorium 3. Introduktion til Matematik 1A. Derefter gennemgang af Appendix C, A13-A17, og Section 7.5 i E&P.
13:30-15:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:45-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Mere om Section 7.5 i E&P.

Opgaver

Det første sæt opgaver skal alle regne. De supplerende opgaver anbefales til dem, der har tid til overs efter at have regnet første sæt. Jeg vil sammen med tre hjælpelærere besøge grupperne under opgaveregningen.
Appendix C, side A17--A18
Opgaverne: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 20, 27, 28, 29, 33, 37, 43, 47.
Supplerende opgaver: 17, 19, 21, 25, 39.

Bemærk: Det forudsættes, at opgaverne regnes gruppevis. Der er ikke ressourcer til individuel hjælp til regning af opgaverne. Der er mange opgaver, men resultaterne vedrørende de trigonometriske funktioner er repetition!


Skrevet den 30. august 2005 af Arne Jensen