SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


2. kursusgang

Torsdag den 8. september 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 7.5 i E&P vedrørende inverse trigonometriske funktioner. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 10.2 i E&P. Emnerne er polære koordinater og beskrivelse af kurver ved hjælp af polære koordinater.

Opgaver

Regn opgaverne i den angivne rækkefølge.
Section 7.5, side 475-476 i E&P.
Alle spørgsmål i opgaverne 1, 2 og 3 (de er meget lette). Derefter opgaverne 5, 6, 8, 17, 18, 31, 32, 35, 36, 47, 48,
Supplerende opgaver fra 7.5:
56 (gennemgået i forelæsningen), 64.


Skrevet den 6. september 2005 af Arne Jensen