SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


3. kursusgang

Mandag, den 12. september 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 10.2 i E&P. Introduktion til opgaveregningen.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 11.4 i E&P, frem til midt på side 708. Emnerne er Taylor polynomier og Taylors formel.

Opgaver

Regn opgaverne i den angivne rækkefølge.
Section 10.2 i E&P, side 635-637.
Opgaverne: 1(a)(b)(c)(f), 2(a)(e)(f), 3, 6, 7, 11, 13, 17, 21, 27.
Flere opgaver fra 10.2:
29, 31, 39, 41, 53.

Supplerende materiale

Her findes et notesæt vedrørende Taylors formel, med et elementært bevis for formlen, og med en række eksempler.

Skrevet den 6. september 2005 af Arne Jensen