SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


7. kursusgang

Tirsdag, den 11. oktober 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:00
Forelæsning i Auditorium 3. Introduktion til Prøveopgave A.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se kommentarer til Prøveopgaven nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 13.3 og 13.4 i E&P. Emnerne er kontinuitet og partielle afledede for funktioner af flere variable. Jeg når nok ikke hele afsnit 13.4.

Opgaver

Denne gang skal vi bruge al tiden på den første prøveopgave. Den ligger her. Den er opdelt i tre dele, der hver dækker forskellige dele af pensum indtil nu. Det er meningen, at opgaven skal bruges til eksamination af gruppen. Det anbefales derfor at arbejde sammen om løsningen i gruppen. I skal koncentrere Jer om de tre dele. Teorispørgsmålene til sidst er til individuel besvarelse.

I hver del er der til sidst åbne spørgsmål. Dem skal I denne gang ikke se på, medmindre I når at blive færdige med alle tre dele (spørgsmålene nummereret fra 1 til 10).


Skrevet den 5. oktober 2005 af Arne Jensen