SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


8. kursusgang

Torsdag den 13. oktober 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 13.4 E&P vedrørende o partielle afledede. Introduktion til opgaverne.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Afslutning af afsnit 13.4 i E&P. Gennemgang af afsnit 13.5 vedrørende optimering.

Opgaver

Regn først opgaverne vedrørende funktioner af flere variable. Brug derefter cirka halvdelen af tiden på at afslutte Prøveopgave A.
Section 13.2.
Opgaverne 3, 7, 21, 22, 23, 25 (til de fire sidste opgaver må man meget gerne bruge Maple). Beskriv og tegn niveaukurverne for funktionerne fra opgaverne 21, 22, 23, 25.
Section 13.4
Opgaverne 1, 3, 5, 19.
Prøveopgave A
Fortsæt arbejdet med denne opgave.


Skrevet den 5. oktober 2005 af Arne Jensen