SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


9. kursusgang

Torsdag den 20. oktober 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Section 13.5 i E&P vedrørende optimering for funktioner af flere variable og partielle afledede. Introduktion til opgaverne. Kommentarer til Prøveopgave A.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Afslutning af afsnit 13.5 i E&P. Gennemgang af afsnit 13.6 vedrørende lineær approksimation.

Opgaver

Regn først opgaverne vedrørende funktioner af flere variable. Brug derefter mindst halvdelen af tiden på at afslutte Prøveopgave A.
Section 13.5.
Opgaverne 3, 5, 9, 23, 25.
Prøveopgave A
Fortsæt arbejdet med denne opgave.


Skrevet den 13. oktober 2005 af Arne Jensen