SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


11. kursusgang

Mandag den 31. oktober 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af 13.7 i E&P, vedrørende kæderegel og implicit partiel differentiation.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se listen nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Section 13.8 i E&P. Emnerne er retningsafledet og gradientvektor.

Bemærk

Siderne 902 midt til 903 i E&P overspringes (matrixform af kæderegel).

Opgaver

Section 13.6.
Opgaverne 17 og 33. Før I regner 17 er det en god ide at gennemlæse Example 2, side 890, i E&P.
Section 13.7
Opgaverne 5, 7, 13, 21, 23.
Prøveopgave A
Denne opgave skal afsluttes i dag. Nedprioriter eventuelt ovenstående opgaver.


Skrevet den 26. oktober 2005 af Arne Jensen