SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


14. kursusgang

Mandag den 7. november 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af 14.1 og 14.2 (første halvdel) i E&P, vedrørende integration af funktioner af to variable.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se listen nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af resten af Section 14.2 og Section 14.3 i E&P. Emnerne er integration af funktioner af to variable, samt anvendelse på beregning af areal og volumen.

Opgaver

Bemærk, at al opgaveregningstiden i dag skal bruges på opgaver fra E&P. Det er træningsopgaver, som man skal regne som forberedelse til senere dele af prøveopgaverne.
Section 13.8.
Opgaverne 23, 29, 31, 33.
Section 14.1.
Opgaverne 11, 13, 15, 19, 21, 25, 27.


Skrevet den 2. november 2005 af Arne Jensen