SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


19. kursusgang

Torsdag den 17. november 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Bemærk

Fra i dag af bruger vi lærebogen: H. Elbrønd Jensen: Matematisk Analyse 1, 4. udgave, DTU, ISBN 8-788-76456-7 med tilhørende opgavesamling: Matematisk Analyse 1 opgaver, DTU, ISBN 8-788-76459-1.

Jeg refererer nedenfor til bogen som HEJ.

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Opsamling vedrørende prøveopgave B.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se listen nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang afsnittene 4.1, 4.2, samt starten af 4.3, i HEJ vedrørende komplekse tal.

Opgaver

Prøveopgave A og B
Sidste chance for at få hjælp til at afslutte Prøveopgave A og B.
Section 14.5 i E&P
Opgaverne 1, 3, 7, 11, 15, 33.


Skrevet den 9. november 2005 af Arne Jensen