SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


22. kursusgang

Mandag den 5. december 2005,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af den komplekse eksponentialfunktion, HEJ Kapitel 4, samt første ordens lineær differentialligning. Opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se listen nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnit 5.1 og 5.2 i HEJ, vedrørende anden ordens differentialligninger.

Opgaver

Prøveopgave C
I dag regner vi Del II vedrørende polynomier.
HEJ opgavesamling
Opgaverne 436, 440, 108, 109, 111, 113. En facitliste ligger her.


Opdateret den 2. december 2005 af Arne Jensen