SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3


23. kursusgang

Torsdag den 8. december 2005,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition vedrørende anden ordens differentialligninger.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se listen nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnittene 5.3 og 5.4 i HEJ vedrørende anden ordens differentialligninger.

Opgaver

Prøveopgave C
Afslut delene I og II.
HEJ opgavesamling
Opgaverne 503, 504, 505, 506, 507, 508. En facitliste ligger her.
Gamle opgaver
Eventuelle resterende opgaver fra tidligere kursusgange.


Opdateret den 2. december 2005 af Arne Jensen