Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

SE-Kursus Matematik 1A

Hold 3

Kursusmaterialer

Edwards & Penney (E&P), Calculus, 6th Edition, Prentice Hall 2002.

Helge Elbrønd Jensen: Matematisk analyse 1, 4. udgave, og Opgaver matematisk analyse 1, 3. udgave.

Bemærk at det er 6. udgave af bogen E&P vi skal bruge. Bemærk også, at den kommer med en CD-ROM, der indeholder vigtigt undervisningsmateriale. Bogen kan købes i Centerboghandelen, Strandvejen 12-14.

MAPLE FILER

Her er links til et antal Maple filer. Det er eksempler fra forelæsningerne. De er uden udførlige forklaringer på brugen af Maple.

Prøveopgave B

En illustration af mindste kvadraters metode, med tilfældigt genererede tal, lavet ved hjælp af Maple ligger her. Det er samme metode som er anvendt til at generere illustrationen i opgavesættet.

Nogle illustrationer til del IV af prøveopgaven ligger her.

Prøveopgave C

To illustrationer til del III ligger her og her.

Supplerende materiale

Her findes et notesæt vedrørende Taylors formel, med et elementært bevis for formlen, og med en række eksempler.
Opdateret 12. december 2005 af Arne Jensen.