Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

Matematisk Regne- og Fremlæggelsesteknik 1

Hold 3


Introduktion

Dette kursus er en fri studieaktivitet, med et omfang på 1ECTS. Målet med kurset er ifølge studieordningen
At udvikle de studerendes problemløsningsfærdigheder gennem eksempler hentet fra den matematiske analyse samt at formidle løsningerne skriftligt og mundtligt.

Tidsplan

Tirsdag den 3. januar 2006, 8:15-16:15.

8:15-9:15
I Auditorium 3: Introduktion til MR1. Kommentarer til Prøveopgave A.
9:15-12:00
I grupperne: Arbejde med Prøveopgave A, inklusive teorispørgsmål.
12:00-12:30
Frokostpause
12:30-13:30
I Auditorium 3: Besvarelse af spørgsmål vedr. Prøveopgave A.
13:30-16:15
I grupperne: Afslut Prøveopgave A og begynd på Prøveopgave B.

Onsdag den 4. januar 2006, 8:15-16:15.

8:15-9:15
I Auditorium 3: Besvarelse af spørgsmål til Prøveopgave B.
9:15-12:00
I grupperne: Arbejde med Prøveopgave B, inklusive teorispørgsmål.
12:00-12:30
Frokostpause
12:30-13:30
I Auditorium 3: Besvarelse af spørgsmål vedr. Prøveopgave B.
13:30-16:15
I grupperne: Afslut Prøveopgave B og begynd på Prøveopgave C.

Torsdag den 5. januar 2006, 8:15-12:00.

8:15-9:15
I Auditorium 3: Besvarelse af spørgsmål til Prøveopgave C.
9:15-12:00
I grupperne: Afsluttende arbejde med Prøveopgaverne. Besvarelse af opgaverne knyttet til MR1.

Prøveopgaver

Links til Prøveopgaverne:

Evaluering

Kurset evalueres ifølge studieordningen ved skriftlig besvarelse af et antal opgaver.
Ifølge studieordningen gælder, man skal løse 3/5 af de stillede opgaver på tilfredsstillende vis. Der gives "bestået/ikke bestået".

Opgaver til Evaluering

En liste med 5 opgaver ligger her. Der afleveres en skriftlig besvarelse per gruppe. På forsiden angives navn og personnummer, samt underskrift, på dem der har deltaget i besvarelsen. Opgavesættet afleveres til Louise Mikkelsen, sekretær, senest TORSDAG den 5. januar kl. 15:00.
Skrevet 30. december 2005 af Arne Jensen.