Matematik 2 - Forår 2005

Reelle og Komplekse Funktioner


Introduktion

Kurset afholdes af Cristina Draghici og Arne Jensen. Emnerne er dels resultater fra analyse, og dels kompleks funktionsteori. Derudover er der et fordybelsesprojekt af en uges varighed.

De første fire kursusgange omhandler resultater vedrørende uendelige rækker med tal, og resultater vedrørende følger og rækker, hvis indgange er funktioner. Vi skal også se på potensrækker. Nogle af disse emner har allerede været behandlet i mat 1.

Herefter kommer fordybelsesprojektet, som omhandler potensrækker, deres anvendelse til løsning af differentialligninger, samt dele af teorien for elementære funktioner (exp, ln, cos, sin, etc.). Det er meningen, at hele uge 10 kun skal bruges til fordybelsesprojektet.

De næste seks kursusgange bygger videre på teorien for funktioner af flere variable, fra mat 1. Her bevises nogle af hovedsætningerne, blandt andet implicit funktionssætningen og invers funktionssætningen.

De sidste 10 kursusgange består af en gennemgang af teorien for komplekse funktioner, dvs. funktioner defineret på en åben delmængde af den komplekse plan, og med komplekse værdier. En lang række fundamentale sætninger vil blive bevist, og anvendt blandt andet til udregning af bestemte integraler.

Organisation

Omfanget af kurset er 4 moduler (=4 ECTS). De to første moduler (10 kursusgange) afholdes af Arne Jensen. De sidste 10 kursusgange (kompleks funktionsteori) afholdes af Cristina Draghici.

Hver enkelt kursusgang er organiseret efter følgende skema (eftermiddagsundervisning):

Tid Aktivitet
12.30-13.00    Repetition
13.00-15.00    Opgaveregning og gennemgang af beviser
15.00-16.15    Forelæsning

Formiddagsundervisning organiseres tilsvarende.

Undervisningen forudsætter tilstedeværelse ved, og aktiv deltagelse i, hver enkelt kursusgang. Der vil blive lagt stor vægt på løsning af opgaver, og god skriftlig formulering af løsningerne.

Kurset afsluttes med en individule 4 timers skriftlig eksamen, med intern censor, hvor der gives karakter efter 13 skalaen.

Fordybelsesprojektet har et omfang på 3 ECTS. Det bedømmes ved en intern evaluering, i form af et fremlæggelsesseminar. Der gives en individuel bedømmelse, med karakter bestået/ikke bestået.

Lærebøger

Vi anvender følgende lærebøger i kurset.
  1. W. R. Wade: An Introduction to Analysis. 3rd Edition. Prentice-Hall 2004. (Samme bog som i efterårets PE kursus).
  2. A. Jensen: A Short Introduction to Complex Analysis. Lecture Notes 2005. (Vil kunne købes i Centerboghandelen i marts måned).

Opdateret 2. februar 2005 af Arne Jensen.