Matematik 2 - Forår 2005

Reelle og Komplekse Funktioner


2. kursusgang

Torsdag den 11. februar 2005,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg repeterer afsnittene 6.1 og 6.2 i Wade, og giver eksempler på opgaver.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Absolut konvergens, rodkriterium og forholdskriterium for konvergens af uendelige rækker, efter Wade 6.3. Bemærk, at vi overspringer siderne 168 midt til 183 i Wade. Uniform konvergens og konsekvenser heraf, efter Wade 7.1. rækker, fra Wade Chapter 6.

Kommentar til pensum

I Wade overspringer vi siderne 168 midt til 183, idet vi dog senere vender tilbage til de alternerende rækker.

Opgaver

Wade afsnit 6.2
Opgaverne 1, 2 og 3.
Restopgaver
Resterende opgaver fra sidste kursusgang.

Kommentar til opgaveregning

Det er vigtigt at gøre besvarelser af opgaver færdige, altså skrive så megen forklaring til besvarelsen, at man selv kan forstå den om 4 måneder.

Opdateret 8. februar 2005 af Arne Jensen.