Matematik 2 - Forår 2005

Reelle og Komplekse Funktioner


4. kursusgang

Torsdag den 24. februar 2005,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg repeterer resultater vedrørende uniform konvergens af potensrækker fra Wade afsnit 7.2 og 7.3. Derefter regner jeg opgaveeksempler.
13:00-15:30 Bemærk tidspunkt!
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:30-16:15 Bemærk tidspunkt!
Forelæsning i G5-112. Jeg afslutter teorien for potensrækker, efter Wade afsnit 7.3, og dele af afsnit 7.4. Derefter indledende bemærkninger om fordybelsesprojektet i uge 10.

Opgaver

Fra opgaveliste
Opgavelisten ligger her.
Wade Chapter 7
7.3.1 a,b,c, 7.3.2 a,b, 7.3.6.

Kommentar

Fra Wade afsnit 7.4 skal vi kun bruge Theorem 7.39. Bemærk, at dele af dette afsnit blev gennemgået i PE-kurset i mat 1.

Opdateret 12. februar 2005 af Arne Jensen.