Matematik 2 - Forår 2005

Reelle og Komplekse Funktioner


5. kursusgang

Tirsdag den 15. marts 2005,  kl. 12:30
Lokale G5-112

Dagens program

12:30-13:00
Repetition i G5-112. Jeg giver en oversigt over resultaterne vedrørende uendelige rækker, samt resultaterne vedr. konvergens af funktionsfølger. Derefter en introduktion til gamle eksamensopgaver.
13:00-15:00
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:00-16:15
Forelæsning i G5-112. Jeg repeterer differentiabilitet, partielle afledede, og total afledet, for funktioner af flere variable, efter Wade 11.1 og 11.2.

Opgaver

Gamle eksamensopgaver
Prøveeksamen maj 2004. Alle spørgsmål i opgave 1 og opgave 2. Opgavesættet ligger under Kursusmaterialer.
Wade Chapter 7
7.3.1(d), kun konvergensradius. 7.3.2 (c) og (d).


Opdateret 14. marts 2005 af Arne Jensen.