Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


Introduktion

Her findes en kort introduktion til kurset.

Undervisningsmaterialer

Her vil blive lagt forskelligt materiale til brug i kurset, f. eks. illustrationer fra forelæsningerne.

Siden er opdateret 28. marts 2006. Jeg har lagt både Prøveopgave A og B ind, samt nogle Maple filer til Prøveopgave B.
 

MR2 information

Information om MR2 findes her.

Eksamen

Den officielle pensumliste til kurset findes her.

Kursusplan for forårssemestret 2006

Uge Dato Kursusgang Emner
6 6/2   1  Lineære ligningssystemer. Rækkeoperationer
8/2   2  Echelonform. Vektorligninger
7 13/2   3  Matrix ligning og løsningsmængde til lineært ligningssystem
8 20/2   4  Lineær (u)afhængighed
23/2   5  Lineære transformationer og deres matricer
9 27/2   6  Matrixoperationer
10 6/3   7  Invers matrix
11 16/3   8  Invers matrix. Underrum. Prøveopgave A
12 20/3   9  Rang og dimension. Determinanter
13 27/3   10  Determinanter. Egenværdi og egenvektor
14 3/4   11  Karakteristisk polynomium og diagonalisering
15 10/4   12  Prøveopgave A
16 20/4   13  Prøveopgave B
17 24/4   14  Prøveopgave B fortsat
18 1/5   15  Afslutning af Prøveopgave A og B

Planen vil løbende blive opdateret!

Ugeplan

Tid Mandag Torsdag
8.15 - 8.50       Repetition 
8.50-10.50       Opgaveregning og teoretiske øvelser 
10.50-12.00       Forelæsning 
12.30-13.05    Repetition  
13.05-15.05    Opgaveregning og teoretiske øvelser  
15.05-16.15    Forelæsning  
 

Disse sider vedligeholdes af Arne Jensen.
Opdateret 20. april 2006 af Arne Jensen.