SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


1. kursusgang

Mandag, den 6. februar 2006,  kl. 12:30
Auditorium 3

Bemærk: Lærebogen til kurset er David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications, Third Edition. Jeg henviser til bogen som Lay nedenfor.

Dagens program

Bemærk tiderne.
12:30-13:15
Forelæsning i Auditorium 3. Introduktion til Matematik 2A. Derefter gennemgang af afsnit 1.1 i Lay.
13:15-15:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:45-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af første del af afsnit 1.2 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.1
Practice problems 1, 2, 3. Bemærk, at der er detaljeret løsning til disse tre opgaver sidst i afsnit 1.1.
Lay Section 1.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.


Skrevet den 27. januar 2006 af Arne Jensen