SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


5. kursusgang

Torsdag, den 23. februar 2006,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition. Jeg repeterer afsnit 1.7 og dele af afsnit 1.8 i Lay. Derefter opgaveeksempler.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnit 1.9 i Lay vedrørende matrix for en lineær transformation. Oversigt over Chapter 1 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.5
Opgaverne 1, 3, 7, 11, 13, 17, 19. Disse opgaver var også på listen til 4. kursusgang.
Lay Section 1.5
Opgaverne 23, 29, 30, 31, 32.
Lay Section 1.7
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22. Nogle af disse opgaver kommer også på listen næste gang.


Skrevet den 14. februar 2006 af Arne Jensen