SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


9. kursusgang

Mandag, den 20. marts 2006,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af afsnit 2.3 i Lay vedrørende invers matrix, samt afsnit 2.8, vedrørende underrum. Opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnit 2.9, 3.1, samt starten af afsnit 3.2 i Lay. Emnerne er rang og dimension, samt introduktion til determinanter.

Opgaver

Prøveopgave A
Eventuelle manglende dele af opgaverne 1, 2, 4, 6, 8.
Lay Section 2.3
Opgave 11.
Lay Section 2.8
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 23.
Prøveopgave A
Delopgave 3.


Skrevet den 15. marts 2006 af Arne Jensen