SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3


10. kursusgang

Mandag, den 27. marts 2006,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af afsnit 2.9 i Lay vedrørende dimension og rang, samt afsnit 3.1 og dele af 3.2, vedrørende determinanter. Opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af resten af afsnit 3.2 i Lay vedrørende determinanter. Start på afsnit 5.1 vedrørende egenværdier og egenvektorer.

Opgaver

Lay Section 2.9
Opgaverne 5, 9, 11, 13
Lay Section 3.1.
Opgaverne 1, 9, 11, 13, 25, 27, 29.
Prøveopgave A
Delopgave 5 og 7.


Skrevet den 21. marts 2006 af Arne Jensen