Det teknisk-naturvidenskabelige Basisår
2005 - 2006

SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3

Kursusmaterialer

Lærebogen er

David C. Lay: Linear Algebra and Ints Applications, Third Edition (Update). Addison Wesley 2006

Bemærk, at man kan bruge både Third Edition og Third Edition Update.

MAPLE FILER

Her er links til et antal Maple filer. Det er eksempler, nogle af dem fra forelæsningerne. De er uden udførlige forklaringer på brugen af Maple.

Prøveopgaver

Her er link til Prøveopgave A og B Derudover er der nogle Maple Filer til Prøveopgave B.
Opdateret 28. marts 2006 af Arne Jensen.