SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


1. kursusgang

Mandag, den 5. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 3

Bemærk: Lærebogen til kurset er David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. Jeg henviser til bogen som Lay nedenfor. Der er tre forskellige udgaver af bogen, som alle kan bruges til kurset. Det er (i) Third Edition, (ii) Third Edition Update, og (iii) Pearson International Edition, Third Edition Update.

Dagens program

Bemærk tiderne.
12:30-13:15
Forelæsning i Auditorium 3. Introduktion til Matematik 2A. Noget om eksamen. Derefter gennemgang af afsnit 1.1 i Lay.
13:15-15:45
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:45-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Mere om eksamen i kurset. Gennemgang af første del af afsnit 1.2 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.1
Practice problems 1, 2, 3. Bemærk, at der er detaljeret løsning til disse tre opgaver sidst i afsnit 1.1.
Lay Section 1.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
MapleTA træninsgopgave
Den første træningsopgave ligger som kursusgang1. Se vejledning nedenfor.

Vejledning til MapleTA

Eksamen i kurset skal holdes ved hjælp af det web-baserede system MapleTA. Bemærk, at Maple og MapleTA er forskellige systemer. Vi træner i brugen af systemet gennem hele kurset. Oplysninger om MapleTA ligger på indgangssiden, under overskriften MapleTA, som også er linket til siderne. Disse sider vil løbende blive opdateret og suppleret.

Vejledning til træningsopgave

Gå ind på kursussiden i MapleTA, den er her. Klik på kursusgang1. Besvar alle spørgsmål, og tryk derefter på grade knappen. Opgaven har til formål at træne brugen af MapleTA. Matematikindholdet i opgaverne burde være meget let. Jeg forklarer mere om det under introduktionen til kurset.

Registrering i MapleTA

Hver enkelt studerende skal registrere sig i systemet. Hvordan det sker forklarer jeg under forelæsningen i dag. Der bliver åbnet for registrering tirsdag den 6. februar kl. 10.

Opdateret den 4. februar 2007 af Arne Jensen