SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


2. kursusgang

Mandag, den 12. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition. Jeg repeterer afsnit 1.1 og dele af afsnit 1.2 i Lay. Derefter opgaveeksempler. Lidt om Maple syntax. Jeg besvarer også spørgsmål vedr. registrering i MapleTA.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af resten af afsnit 1.2 i Lay. Start på afsnit 1.3 i Lay. Besvarelse af spørgsmål vedr. brug af MapleTA i opgaveregningen.

Opgaver

Bemærk! Jeg stiller både almindelige opgaver fra Lay, opgaver fra Lay skrevet ind i MapleTA (de er på engelsk), og type-opgaver genereret af MapleTA (typisk med opgavetekst på dansk). For den sidste types vedkommende skal man være opmærksom på, at hver gang man prøver at løse en opgave, så er den af samme type, men med andre tal, antal ligninger og/eller antal variable.
Lay Section 1.1
Opgave 23 og 24, alle spørgsmål. Læs introduktionen til opgavetypen i Lay lige før opgave 23.
Lay Section 1.1
Opgave 23 og 24, i MapleTA version. Alternativ til ovenstående. Hver gang man prøver opgavesættet, trækker man to spørgsmål fra de ialt 8 spørgsmål i opgaverne 23 og 24. Opgaven ligger på kursets MapleTA side i to versioner, under kursusgang2t, og kursusgang2t-hw. Den første version er af 'practice' typen, og den anden er af 'homework' typen, som kræver, at man logger ind. Systemet gemmer resultatet af hvert forsøg på at besvare 'homework' opgavesæt.
Lay Section 1.2
Opgaverne 1abcd, 3, 5, 7.
MapleTA øveopgaver
Der ligger øveopgaver som kursusgang2p og kursusgang2p-hw. Den første version er af 'practice' typen, og den anden er af 'homework' typen. Læs instruktionerne i opgaveteksten og prøv selv!
Bemærk! Hvis man starter på et 'homework' opgavesæt, skal man afslutte ved at trykke på 'Save and Quit' knappen. Gør man ikke det, bliver sættet låst, og man kan ikke få lov til at prøve andre 'homework' opgavesæt, før end man har været tilbage og afsluttet det tidligere ved at trykke på 'Save and Quit'.

Skrevet den 6. februar 2007 af Arne Jensen