SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


4. kursusgang

Mandag, den 26. februar 2007,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af afsnit 1.4 og 1.5 i Lay. Opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnit 1.7 i Lay. Emnet er de meget vigtige begreber lineær afhængig og lineær uafhængig. Derefter start på gennemgang af afsnit 1.8 i Lay om lineære transformationer.

Opgaver

Lay Section 1.3
Opgaverne 17 og 25.
Lay Section 1.4
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22. Bemærk, at opgaverne 21 og 22 kan besvares uden at regne. Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9 er lette træningsopgaver. Opgaverne 17, 18, 19, 21, og 22 er vigtige opgaver.
Lay Section 1.4
Opgaverne 23 og 24. Det er teoriopgaver.
Lay Section 1.5
Opgaverne 1, 5, 7, 9.
MapleTA opgave
Spørgsmålene i 1.4 opgaverne 23 og 24 ligger som MapleTA opgave på kursets MapleTA side. De ligger som kursusgang4t og kursusgang4t-hw, som tidligere. Man trækker tre af spørgsmålene hver gang.

Prioritering af opgaverne: Sørg for at få regnet alle opgaverne fra Section 1.4.

Practice problems

Lay har i hvert afsnit Practice Problems med detaljeret løsning. Det anbefales, at man selv forsøger at løse disse, og bagefter checker løsningen, som forberedelse hjemme før hver omgang opgaveregning.

Skrevet den 20. februar 2007 af Arne Jensen