SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


5. kursusgang

Mandag, den 5. marts 2007,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition. Jeg repeterer afsnit 1.7 og dele af afsnit 1.8 i Lay. Derefter opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af afsnit 1.9 i Lay vedrørende matrix for en lineær transformation. Oversigt over Chapter 1 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.5
Opgaverne 1, 5, 7, 9. Disse opgaver var også på listen til 4. kursusgang.
Lay Section 1.5
Opgaverne 11, 13, 17, 19.
Lay Section 1.5
Opgaverne 23, 24. Det er true-false opgaver. De ligger også som MapleTA opgaver under kursusgang5t og kursusgang5t-hw på kursets MapleTA side.
Lay Section 1.5
Opgaverne 29, 30, 31, 32. Det er teori-opgaver. Begrundelse for svar kræves.
Lay Section 1.7
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. En del af disse opgaver er meget lette.

MapleTA træningsopgave

Der vil løbende blive lagt træningsopgaver ind, som ikke er knyttet til en bestemt kursusgang. Den første med to spørgsmål er lagt ind som homogenligning1 og homogenligning1-hw. Det er træningsopgaver i at finde løsningen til en homogen ligning på parametriseret vektorform. Brug dem til både at træne teknikken i at finde løsningen på parametriseret vektorform, og til at træne brugen af MapleTA. Det er vigtigt altid at følge instruktionerne vedrørende formen af input til MapleTA.

Husk, at der er forskel på vector og Vector i MapleTA, og at det kun er den med stort V, der er acceptabel som input. Bemærk også, at MapleTA ikke kan lave preview af sådanne vektorer.

Vigtigt

Der bliver lukket for registrering i MapleTA tirsdag den 6. marts 2007. Så sørg for at blive registreret inden da.

Skrevet den 27. februar 2007 af Arne Jensen