SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


7. kursusgang

Torsdag, den 22. marts 2007,  kl. 8:15
Auditorium 3

NB! Torsdag kl. 8:15

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af Lay Section 2.1. Opgaveeksempler.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af Lay Section 2.2 og start på Section 2.3. Emnet er invers matrix.

Opgaver

Bemærk! Regn opgaverne i den angivne rækkefølge
Lay Section 2.1
Opgaverne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
Lay Chapter 1
Teoriopgaverne fra Chapter 1. Det anbefales at bruge MapleTA versionerne. Der ligger MapleTA opgaverne chap1teori og chap1teori-hw på kursets MapleTA side. Hver gang får man et udvalg af 10 teoriopgaver fra de gennemgåede afsnit af Chapter 1 (afsnittene 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, og 1.9). Derudover ligger review opgaverne som chap1review og chap1review-hw. Her er der 8 ud af de 26 i hvert opgavesæt.
Lay Chapter 1, Supplementary Exercises
Opgaverne 5, 7, 9, 15, 16 (Brug Lays forslag, eller argumenter direkte fra definitionen af lineær uafhængighed. Opgaven kræver ikke rækkeoperationer.), 17, 18, 19, 22.


Opdateret den 15. marts 2007 af Arne Jensen