SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


11. kursusgang

torsdag, den 26. april 2007,  kl. 8:15
Auditorium 3

Dagens program

8:15-8:50
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af de gennemgåede dele af afsnit 3.1 og 3.2 i Lay. Feedback vedr. forløbet af MapleTA opgaveregning mandag den 23. april.
8:50-10:50
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:50-12:00
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af resterende dele af afsnittene 3.1 og 3.2.Start på afsnittene 5.1 og 5.2 i Lay. Emnerne i disse afsnit er egenværdi, egenvektor, og karakteristisk ligning. Derudover vil jeg repetere metoderne fra efteråret vedrørende bestemmelse af rødder i et polynomium.

Opgaver

Lay Section 3.1
Opgaverne 1, 3, 5, 9, 11, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Det er øvelsesopgaver i at beregne determinanter, samt determinanterne egenskaber.
Lay Section 3.1
Opgaverne 39 og 40. Det er true-false opgaver. De ligger også som MapleTA opgaver, som Lay3.1truefalse og Lay3.1truefalse-hw. Alle fire opgaver stilles her.
MapleTA opgaver
Nogle af true-false opgaverne fra de supplerende opgaver til Chapter 2 ligger som ch2TFsupplement og ch2TFsupplement-hw på kursets MapleTA side. Hvert forsøg stiller et udvalg af 4 af de 16 opgaver, som man kan besvare, baseret på de gennemgåede dele af Chapter 2.
MapleTA opgaver
Se opgaverne til kursusgang 10. De er en god idé at regne dem flere gange. Spørg, hvis der er problemer med MapleTA opgaverne.

Opgave A

Vi skal næste gang regne en opgave, som giver et vigtigt resultat i lineær algebra, den såkaldte LU og PLU faktorisering af en matrix. Opgaveteksten ligger her. Den er i .pdf format. Opgaven repeterer også nogle vigtige begreber fra Chapters 1, 2, og 3 i Lay.

Opdateret den 24. april 2007 af Arne Jensen