SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


12. kursusgang

Mandag, den 30. april 2007,  kl. 12:30
Auditorium 3

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 3. Repetition af resultater vedr. determinanter, afsnittene 3.1 og 3.2. Introduktion til dagens opgaver.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 3. Gennemgang af resterende dele af afsnit 5.1 og 5.2 i Lay. Gennemgang af afsnit 5.3. Emnerne er egenværdi, egenvektor, samt diagonalisering.

Opgaver

Denne gang er der en større opgave, Opgave A, som vi skal bruge en del tid på. Den giver overblik over en del af resultaterne i Chapters 1, 2, og 3 i Lay.
Lay Section 3.2
Opgaverne 5, 7, 11, 15, 17, 19.
Lay Section 3.2
Opgaverne 27 og 28. Det er true-false opgaver. Besvar dem ved hjælp af MapleTA versionerne, der ligger som Lay3.2truefalse og Lay3.2truefalse-hw på kursets MapleTA side. Bemærk, at denne gang stiller MapleTA alle spørgsmålene på en gang.
Opgave A
Denne opgave ligger her i .pdf format. Der er forklarende tekst i opgaven, så læs den omhyggeligt.

Træningsopgave

Der ligger på kursets MapleTA side en træningsopgave i elementære matricer, elementaermatrix. Brug den til at blive helt fortrolig med elementærmatricerne.

Vigtigt!

Det er vigtigt at alle kommer i gang med at bruge MapleTA i homework versionen, så at jeg kan se at alle kan håndtere systemet. Der er 15% af jer som har haft fejl i jeres Student ID. De er nu alle rettet, forhåbentlig til det rigtige studienummer. I skal alle checke dette. Det gøres ved at løse opgaven check-registrering-hw i MapleTA. Hvis der er fejl, så følg instruktionen i opgaven.

Opdateret den 30. april 2007 af Arne Jensen