SE-Kursus Matematik 2A

Hold 3, 4 og 6


Indholdsoversigt for MapleTA opgaver

Efterhånden som der er stillet et antal MapleTA opgaver, kan det være svært at overskue, hvad de enkelte opgavesæt omhandler. Her er en oversigt over nogle af dem, med navnet på opgavesæt som indgang, og med en kort beskrivelse af hvilke dele af Lay opgaverne relaterer til.

Bemærk! Ikke alle opgavesæt er synlige på alle holds MapleTA sider, idet underviseren kan have besluttet, at nogle opgavesæt ikke længere skal være tilgængelige.

Teoriopgaver

En del af opgaverne omhandler teori, specielt er Lays true-false opgaver stillet i MapleTA. Opgaverne ligger som både 'practice' og 'homework' opgaver. Jeg angiver kun den første type nedenfor i oversigten
kursusgang2t
Lay Section 1.1, opgaverne 23 og 24
kursusgang3t
Lay Section 1.2, opgaverne 21 og 22, samt Lay Section 1.3, opgaverne 23 og 24.
kursusgang4t
Lay Section 1.4, opgaverne 23 og 24
kursusgang5t
Lay Section 1.5, opgaverne 23 og 24
kursusgang6t
Lay Section 1.7, opgaverne 21 og 22
chap1review
Lay Chapter 1 Supplementary Exercises, opgave 1
chap1teori
Lay Chapter 1 true-false opgaver. Man trækker 10 af de 78 true-false opgaver fra de gennemgåede afsnit af Chapter 1.
lindep1
En af de lidt sværere opgaver om lineær uafhængighed.
Lay2.1truefalse
Lay Section 2.1, opgaverne 15 og 16.
Lay2.2truefalse
Lay Section 2.2, opgaverne 9 og 10.
Lay2.3truefalse
Lay Section 2.3, opgaverne 11 og 12.
Lay2.8truefalse
Lay Section 2.8, opgaverne 21 og 22
Lay2.9truefalse
Lay Section 2.9, opgaverne 17 og 18
ch2TFsuppelment
Lay Chapter 2 supplementary exercises, et udvalg af spørgsmål fra opgave 1.
ch3TF
Alle relevante true-false opgave fra afsnittene 3.1, 3.2 og supplement i Lay.
ch5TF
Alle relevante true-false opgaver fra afsnittene 5.1, 5.2, 5.3, samt supplement, i Lay.

Træningsopgaver

Nogle af opgaverne har karakter af træningsopgaver, i og med at de omhandler en enkelt eller nogle få teknikker fra Lay. Oversigt nedenfor efter opgavesættets navn.
kursusgang1
Introduktionsopgave til MapleTA
kursusgang2p
Udvidet koefficientmatrix, rækkeoperationer, og reduceret echelonform
kursusgang3p
Linearkombinationer af vektorer
homogenligning1
Bestemmelse af fuldstændig løsning på parametriseret vektorform, til homogent lineært ligningssystem
lintransf1
Opskrivning af matrix for lineær transformation
matrixmult1
Multiplikation af to matricer.
invers1
Inversion af matrix.

Opgaver

Nedenstående er opgaver der ofte er sværere end ovenstående to kategorier. Der er også blandede opgavesæt.
lindep1
En svær opgave vedrørende lineær afhængighed og uafhængighed.
quizz1-hold4
En samling opgaver med tidsgrænse på 45 minutter.
blandet1
En samling opgaver. Vedrører primært Chapter 1 og 2.
soejlerum1
Opgaver vedrørende basis og dimension for søjlerum.
nulrum1
Opgaver vedrørende nulrum for matrix.
elementaermatrix
Opgave i at opskrive elementærmatrix for de tre typer rækkeoperationer.
determinants
Opgave vedrørende beregning af determinanter.
opgavesamling1
En opgavesamling med opgaver fra hele pensum.
dansk-teori1
Teorispørgsmål på dansk.
dansk-teori3
En anden type teorispørgsmål på dansk.
eigen
opgaver vedrørende diagonalisering.


Opdateret den 8. maj 2007 af Arne Jensen