SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


MR2

Vigtigt! Hvis du ikke er registreret i MapleTA før torsdag den 31. maj kl. 12 kan du ikke deltage i MR2!

Nedenfor er oplysningerne vedrørende MR2. Vi starter med en prøveeksamen for alle. Da der kun er 80 pladser i computerrummene, vil ca. 20 personer komme til at tage prøveeksamen i grupperummene.

Fordeling på computerrum og grupperum foretages torsdag 12:30, baseret på fremmødet. Hvis man ønsker at deltage i MR2 er det derfor vigtigt at være til stede i auditorium 4 på det tidspunkt.

Med forbehold for ændringer!

Torsdag den 31. maj 2007

12:30-ca.13:00
Auditorium 4. Introduktion til proceduren ved prøveeksamen.
13:00-16:00
Prøveeksamen i computerrum og grupperum. Se nedenfor.

Fredag den 1. juni 2007

8:15-10:00
I grupperum. Check besvarelsen af prøveeksamen. Saml spørgsmål til gennemgangen, se næste punkt.
10:00-12:00
I auditorium 4. Gennemgang af prøveeksamen og besvarelse af spørgsmål. Prioritering af emner for resten af MR2.
12:30-13:00
I auditorium 4. Introduktion til opgaveregning i grupperne.
13:00-16:15
Opgaveregning i grupperne.

Mandag den 4. juni 2007

Revideret plan!

8:15-10:00
I grupperum. Fortsat opgaveregning.
10:00-12:00
I auditorium 4. Repetition og besvarelse af spørgsmål. Proceduren ved eksamen.
12:30-16:15
I grupperum. Opgaveregning. Besvarelse af individuelle spørgsmål vedr. eksamen og procedurer.

Prøveeksamen

Vi starter torsdag eftermiddag med en prøveeksamen. For 80 studerende afholdes den i computerrummene, og for de resterende ca. 20 studerende i grupperummene, på egne maskiner.

Computerrummene er A222, B144, B233, B348, D316.

Fordeling på computerrum og grupperum foretages i auditorium 4 ca. 12:30.

Prøveeksamen består af et sæt MapleTA spørgsmål. Det er i form af en 'quizz/homework assignment'. Der er en tidsgrænse på 3 timer fra start af besvarelse, og der er kun et forsøg. I modsætning til den rigtige eksamen vil opgavesættet blive rettet af MapleTA med det samme, når I trykker på 'save and quit'. Resultatet vil også umiddelbart være tilgængeligt.

Fredag formiddag skal I gennemgå jeres besvarelse, som er gemt i hver studerendes 'gradebook'. Baseret på det laver jeg en besvarelse af spørgsmål og regner nogle af opgaverne.

Fra fredag eftermiddag vil prøveeksamenssættet være tilgængeligt igen. Denne gang i en version uden begrænsning på antal forsøg.

Opgaveliste

Opgaver der anbefales til repetition af materialet i Lay. Første gruppe af opgaver er fra Lay. Anden gruppe er MapleTA opgaver. Opgavelisten ligger her.

Kursets MapleTA side er her.

Om eksamen

En kort beskrivelse af pensum og tilladte hjælpemidler ligger her.

Et par sider med overskriften Fokus på fejl ligger her.


Opdateret den 4. juni 2007 af Arne Jensen