SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


1. kursusgang

Mandag, den 4. februar 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Bemærk: Lærebogen til kurset er David C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. Jeg henviser til bogen som Lay nedenfor. Der er tre forskellige udgaver af bogen, som alle kan bruges til kurset. Det er (i) Third Edition, (ii) Third Edition Update, og (iii) Pearson International Edition, Third Edition Update.

Dagens program

Bemærk tiderne.
12:30-13:15
Forelæsning i Auditorium 1. Introduktion til Matematik 2A. Noget om eksamen. Derefter gennemgang af afsnit 1.1 i Lay.
13:15-15:30
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:30-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Mere om eksamen i kurset. Gennemgang af første del af afsnit 1.2 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.1
Practice problems 1, 2, 3. Bemærk, at der er detaljeret løsning til disse tre opgaver sidst i afsnit 1.1.
Lay Section 1.1
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
Lay Section 1.1
Ekstraopgaver, hvis der er tid til det: 16, 18, 19, 20, 21, 22.
MapleTA træningsgopgave
Den første træningsopgave ligger som intro. Det er en meget simpel opgave. De første spørgsmål tester om I husker fra efteråret, hvordan man arbejder med MapleTA. De to sidste tester indtastning af henholdsvis en vektor og en matrix. Jeg forklarer i introduktionen til kurset hvordan dette gøres.

Om MapleTA

Eksamen i kurset skal holdes ved hjælp af det web-baserede system MapleTA. Systemet er blevet opdateret og gennemtestet, og skulle nu fungere efter hensigten. Jeg vil gerne have besked om eventuelle fejl og problemer I observerer. Bemærk, at Maple og MapleTA er forskellige systemer. Vi træner i brugen af systemet gennem hele kurset. Jeg går ud fra, at I fra efterårets undervisning er bekendte med MapleTA. Oplysninger om MapleTA vil blive lagt på indgangssiden, under overskriften MapleTA, som også er linket til siderne.

Brugernavn og registrering i MapleTA

Alle studerende, der deltog i Mat1A undervisningen i efteråret, har allerede brugernavn i systemet. Studerende uden brugernavn bedes henvende sig til mig. Hver enkelt studerende skal registrere sig under Mat2A Hold 4.

Opdateret den 31. januar 2008 af Arne Jensen