SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


4. kursusgang

Mandag, den 18. februar 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Bemærk! Kursusmaterialer er blevet opdateret med nogle introducerende eksempler i brug af Maple til løsning af opgaver i lineær algebra.

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition af afsnit 1.4 og 1.5 i Lay. Opgaveeksempler.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af afsnit 1.7 i Lay. Emnet er de meget vigtige begreber lineær afhængig og lineær uafhængig. Derefter start på gennemgang af afsnit 1.8 i Lay om lineære transformationer.

Opgaver

Lay Section 1.3
Opgaverne 17 og 25.
Lay Section 1.4
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 22. Bemærk, at opgaverne 21 og 22 kan besvares uden at regne. Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9 er lette træningsopgaver. Opgaverne 17, 18, 19, 21, og 22 er vigtige opgaver.
Lay Section 1.4
Opgaverne 23 og 24. Det er teori-opgaver. Findes i MapleTA som Lay1.4TF.
Lay Section 1.5
Opgaverne 1, 5, 7, 9.
MapleTA opgave
Regn opgaven homogen ligning 1 et par gange.

Login til MapleTA er her.

Prioritering af opgaverne: Sørg for at få regnet alle opgaverne fra Section 1.4.

Practice problems

Lay har i hvert afsnit Practice Problems med detaljeret løsning. Det anbefales, at man selv forsøger at løse disse, og bagefter checker løsningen, som forberedelse hjemme før hver omgang opgaveregning.

Opdateret den 17. februar 2008 af Arne Jensen