SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


5. kursusgang

Mandag, den 23. februar 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Kursusmaterialer er blevet opdateret med et andet sæt eksempler på linear algebra i Maple. Kan anbefales til repetition og til at øve sig på at bruge Maple.

Dagens program

Bemærk, at forelæsningen starter 15:25 i dag.

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition. Jeg repeterer afsnit 1.7 og dele af afsnit 1.8 i Lay. Derefter opgaveeksempler.
13:05-15:25
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:25-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af afsnit 1.9 i Lay vedrørende matrix for en lineær transformation. Oversigt over Chapter 1 i Lay.

Opgaver

Lay Section 1.5
Opgaverne 11, 13, 17, 19.
Lay Section 1.5
Opgaverne 23, 24. Det er true-false opgaver. De ligger også i MapleTA som Lay1.5TF.
Lay Section 1.5
Opgaverne 29, 30, 31, 32. Det er teori-opgaver. Begrundelse for svar kræves.
Lay Section 1.7
Opgaverne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. En del af disse opgaver er meget lette.
Opgave vedr. reduceret echelonform
Der ligger en opgave vedrørende reduceret echelonform her, som en .pdf fil. Brug opgaven til at repetere reduceret echelonform.

MapleTA opgave

Der ligger nogle opgaver i MapleTA, som det er vigtigt at træne med, for at kunne løse lineære ligningssystemer og finde løsningerne på parametriseret vektorform. Følgende to opgavesæt er lagt ind: Den første drejer sig om løsning af homogen ligning, og den anden om løsning af inhomogen ligning. I begge tilfælde skal løsningen findes på parametriseret vektor form.

Brug opgaverne til både at træne teknikken i at finde løsningen på parametriseret vektorform, og til at træne brugen af MapleTA. Det er vigtigt altid at følge instruktionerne vedrørende formen af input til MapleTA.

Husk, at der er forskel på vector og Vector i MapleTA, og at det kun er den med stort V, der er acceptabel som input. Bemærk også, at MapleTA ikke kan lave preview af sådanne vektorer.

Login til MapleTA er her.Opdateret den 21. februar 2008 af Arne Jensen