SE-Kursus Matematik 2A

Hold 4


7. kursusgang

Mandag, den 10. marts 2008,  kl. 12:30
Auditorium 1

Dagens program

12:30-13:05
Forelæsning i Auditorium 1. Repetition af Lay Section 2.1. Opgaveeksempler. Kommentarer til Maple og MapleTA.
13:05-15:05
Opgaveregning i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
15:05-16:15
Forelæsning i Auditorium 1. Gennemgang af Lay Section 2.2 og start på Section 2.3. Emnet er invers matrix.

Opgaver

Bemærk! Regn opgaverne i den angivne rækkefølge
Lay Section 2.1
Opgaverne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11.
Lay Section 2.1
Opgaverne 15 og 16. Det er true-false opgaver. Brug MapleTA versionen, den ligger som Lay2.1TF
Lay Chapter 1, Supplementary Exercises
Opgaverne 5, 7, 9, 15, 16 (Brug Lays forslag, eller argumenter direkte fra definitionen af lineær uafhængighed. Opgaven kræver ikke rækkeoperationer.), 17, 18, 19, 22.

Login til MapleTA er her.

MapleTA træningsopgaver

Der ligger to MapleTA opgaver, som træner de basale ting vedrørende matrixoperationerne indført i Section 2.1. Regn dem indtil I får alle svarene rigtige flere gange i træk. Opgaverne ligger som Den første opgaver vedrører det praktiske i at multiplicere matricer. Den anden omhandler for hvilke matricer forskellige operationer er defineret.

MapleTA repetitionsopgaver

Det anbefales at regne følgende to sæt teoriopgaver (true-false) fra Lay Chapter 1. Det er

Svar til opgave fra kursusgang 5

Der ligger en version af opgaven om reduceret echelonform for matricer med parametre, med svar, her. Brug den til at checke resultaterne efter at I har regnet opgaverne.

Skrevet den 4. marts 2008 af Arne Jensen